Välkommen till Överby Båtklubb!

Den yttersta delen på yttersta bryggan är nu flyttad. Bryggdelen är placerad innanför den innersta bryggan. Omfördelning av platser är på gång och kommer inom kort presenteras här på hemsidan.

Fakturan för avgiften 2022 kommer snart att skickas ut, håll ut.

Bilder bryggflytt 2022-10-21