ÖBK Försäkringar

Överby båtklubb har med Trygg-Hansa tecknat en olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring.

Olycksfallsförsäkringen gäller för oss medlemmar på väg till och från båtklubbens område samt när vi är där.
Den gäller både när vi är där och när vi utför arbete på och kring bryggorna.

Om skada inträffar, kontakta styrelsen.