Gästplatser

Gästplatserna finns på pontonnockarna, dvs platserna nr 25, 26, 52 och 53. 

Vid oklarheter kontakta hamnkaptenen.

Gästtaxan är som tidigare 100:- per dygn som betalas till hamnkaptenen.