Gästplatser

Hittills har det varit bekymmersamt med platser för gästande båtar. Men nu finns det platser även för våra gäster. Några medlemmar har inte visat respekt för andras båtplatser utan anvisat tillfälligt tomma platser till sina gästande kompisar. Det är ju ingen höjdare att komma hem från dagsutflykten och så ligger det en främmande båt på ens plats.

Innan ni lovar bort en gästplats måste ni stämma av med vår Hamnkapten.

På platserna nr 47, 49, 50,51,54 och 55 finns skyltar som kan ändras till att visa rött eller grönt och med en vit infotavla nederst. Respektive platsinnehavare kan bestämma om skylten ska visa rött för upptaget eller grönt för ledigt och i så fall info på vita skylten till och med vilket datum platsen är ledig samt ev. telefonnummer om gästen vill ha kontakt med platsinnehavaren. Alla har numera en telefon i fickan och man bör kunna ringa platsinnehavaren om något är oklart. Man kan skriva med spritpenna (Permanent Marker) på vita skylten och torka bort med T-sprit.

En låda med penna, T-sprit, trassel och papper finns i hamnen.

Självklart behöver ju inte medlemmen upplåta sin plats för gäster om han/hon inte vill. Då är det bara att låta skylten visa på rött eller snacka med hamnkaptenen så tas skylten bort. Vi har ytterligare två skyltar som kan sättas upp om det är någon som vet med sig att man ska vara borta mycket och kan tänka sig att låna ut platsen.

  • Dessutom finns gästplatserna på pontonnockarna kvar som förut, dvs platserna nr 25, 26, 52 och 53 samt jollebryggan.

Enligt hamnordning och stadgar som tidigare årsmöten har beslutat om skall det på gästande båtar finnas väl synlig uppgift om vem man besöker samt ett telefonnummer. 

Vid oklarheter kontakta hamnkaptenen.

Gästtaxan är som tidigare 100:- per dygn som betalas till hamnkaptenen.