Gästplatser

Gästplatserna finns på pontonnockarna. 

Vid oklarheter kontakta hamnkaptenen.

Gästtaxan är som tidigare 100:- per dygn som betalas till hamnkaptenen.