Arbetsdag 8/10-2022, 10:00

Hösten närmar sig snabbt och därmed också höstens arbetsdag den 8/10, 10:00.

I slutet av oktober ska yttersta bryggdelen flyttas av vår bryggentreprenör. Innan dess ska vi förbereda så att inga y-bommar finns kvar på den delen som ska flyttas.

Vi kommer p.g.a detta göra en liten omflytt av y-bommarna. Det som gäller för oss alla då är att alla båtar måste vara borta från den yttersta bryggan och även från utsidan av den innersta bryggan senast 1/10-2022. Om någon absolut vill ha sin båt i sjön efter 1/10 så går det bra att leta upp ledig plats på insidan på inre bryggan, dock ej på strandbryggan.

Inför båtsäsongen 2023 kommer platserna gås igenom och fördelas om, så att alla medlemmar kan erbjudas en plats som fungerar för sin båt. 

Det är viktigt att vi får in längd, bredd och djup för er båt 2023. Ni kan antingen skicka in uppgifterna med mail eller så rapporterar ni via https://www.overbybatklubb.se/batdatarapport/ ange lösenord XXXXXXXXXXX.(se mail)

Ni som inte har båt eller inte tänker lägga i någon båt säsongen 2023, rapportera även det, så vet vi det. I somras var det väldigt mycket platser som saknade båt. Vill man vara med i båtklubben utan att äga båt så går det bra att vara passiv medlem, då betalar man bara en mindre medlemsavgift.   

Arbetet som ska göras kommer att vara tungt och lite krävande, så det gäller att alla är beredda att lyfta lite tungt.

Anmäl ert deltagande till hamnkapten martingranat@hotmail.com så vi vet hur många vi blir och hur många smörgåsar som ska beställas.

Ni som varit med ett tag vet ju ungefär vilka verktyg som behövs. Handskar kan vara bra att ha på sig :).

Arbetschema för arbetsdagen

Steg1.
Lyft upp tre eller fyra korta bommar på platserna 32,33 och 34 på inre bryggan.

Steg2.
Lyft upp två stycken 6-meters bommar på insidan på den yttre bryggan. Lyft upp och flytta in två 8-meters bommar till dessa platser. Ändbomen flyttas också in så den ligger ytterst på den nya änden.

Steg3.
Lyft upp tre stycken 6-meters bommar på den yttre delen yttre bryggan. Ändbomen flyttas in till nya änden.

Steg4.
Montera överblivna 6-meters bommar på platserna 32,33 och 34.

Steg5.
Det vanliga arbetet med att ta upp y-bommarna på Strandbryggan

Övrigt
Om vi orkar och hinner så behövs det röjas i vass och snår där den ”nya bryggdelen” ska ligga. Blir vi många delar vi in oss i olika grupper då vissa steg kan utföras parallellt.