Ingen allmän arbetsdag i hamnen i vår 2020.

Hej alla i båtklubben ÖBK!
På grund av rådande Coronatider och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så har styrelsen och hamnkaptenen tagit ett beslut angående arbetsdagen i vår. Ingen kallelse till allmän arbetsdag kommer att ske.
Styrelsen kommer att se till att det vanliga arbetet med att lägga i y-bommar och eventuellt småfix, kommer att bli gjort av några få utvalda.

Frågor och synpunkter om arbetet i hamnen kan besvaras av Hamnkapten Ivar Fors 

Mvh
Styrelsen i ÖBK.