Om Överby Båtklubb

Ångbåtsbryggan i Bäckmansfladen 1950-tal

I begynnelsen i början på 1960-talet var det kaos. I Bäckmansfladen fanns det ett antal privata bryggor som var mer eller mindre fallfärdiga och illa skötta. Det var ingen ordning och folk tittade snett på varandra. Några av gubbarna tyckte att man skulle ha ordning och reda och startade båtklubben.  Ett par av grundarna ska ha varit herrarna Wesström och Qvarnström.  Med åren så har klubben utvecklats till en bra förtöjningsplats för våra båtar. Klubben har fina flytbryggor och bra förtöjningsanordningar. Hamnen har muddrats och bryggorna uppdaterats år efter år.  Frivilliga arbetsinsatser och investerade medlemsavgifter har gjort detta möjligt. När klubben bytte till bomförtöjningar så lånade dåvarande medlemmar ut stora pengar till klubben. Det har alltså under åren investerats mycket pengar i bryggor och förtöjningsutrustning och det är anledningen till att inträdesavgiften är relativt hög. Nya medlemmar måste ju betala sin del av investeringarna som gjorts tidigare.

Dock har vi tack vare låga kostnader för administration etc. lyckats hålla avgifterna på en låg nivå. När man väl är medlem är det inte dyrt.

Fortfarande så sköts klubben helt på ideell basis, varken styrelse eller funktionärer får någon som helst ekonomisk gottgörelse för sitt arbete. Det är ju ganska unikt i dagens genomkommersialiserade samhälle, men det bygger ju på att alla tar sin del av arbetet. Det innebär att man under någon period får lov att ställa upp som funktionär i klubben. Så när valberedningen dyker upp gäller det att inte smita undan…

Överbys ägor förvärvades i början av 1930-talet av Grosshandlare Johannes Swenson, bror till ICA´s grundare Hakon Swenson, med avsikten att exploatera området för att skapa tomter för sportstugor. Detta pågick under resten av 30-talet och första hälften av 40-talet. I samband med avstyckningen skapades ett antal strandtomter, bland annat Bäckmansfladen med omkringliggande klippor, för gemensamt bruk. Dessa överlät Aktiebolaget Johannes Swenson till Vindö-Överby villaägarförening 1948, som hade bildats fyra år tidigare. ÖBK har ett nyttjanderättsavtal med villaägarföreningen där ÖBK har ansvaret för bryggor och landgångar samt de marker som hör till. (Källa: Riksantikvarieämbetet)