Intyg om TBT-färg eller båtens ålder

Värmdö kommun och Vindö-Överby Villaägareförening skärper nu miljökraven vad gäller båtbottenfärger som innehåller det sedan 1989 förbjudna TBT. Kommunen och VÖV kräver nu att varje båtägare med båtar tillverkade 1994 eller tidigare ska kunna visa upp ett intyg om att båten inte är målad med färg som innehåller TBT. Också dokumentation över att båten är yngre än från 1994 måste kunna uppvisas. Kan man inte visa upp intyg om TBT-frihet  får man inte sjösätta sin båt i Värmdö kommun. Detta gäller också för oss i ÖBK. Man har klart uttalat både från kommunen och från VÖV att det är den enskilde båtägarens ansvar men att båtklubben ska sköta tillsynen, dvs kontrollera  båtägarnas intyg och vägra att upplåta hamnplats åt den som är utan intyg.

Villaägareföreningen planerar att under våren anordna ett gemensamt mätningstillfälle med hjälp av en konsult som mäter med XRF-utrustning. Ett erbjudande med detaljerad information och kostnadsförslag kommer att presenteras av VÖV under våren.

Det finns också möjlighet för den enskilde att göra ett så kallat skrapprov och skicka det för analys till LAS i Luleå. Laboratoriet LAS är auktoriserat av Sveriges Båtunion.

För ÖBK:s del handlar  det således om intygskontroll och kommer gå till så att respektive båtägare kan uppmanas att uppvisa ett intyg om TBT-frihet eller dokumentation att båten är tillverkad efter 1994.

Den som inte kan presentera intyg får enligt gällande kommunala bestämmelser ingen sommarplats i ÖBK:s hamn i Bäckmansfladen!.

Intygen kommer att presenteras för kommunens tjänstemän och VÖV när eventuell tillsyn och kontroll görs.

Överby 2022-02-10

Styrelsen ÖBK