Arbetsdag lördag 16/10-2021

Hej alla i ÖBK,Höstens arbetsdag blir av på lördag 16/10-2021 10:00
det som ska göras är

  • upptag av y-bommar på Strandbryggan
  • upptag av bojar utanför flaggstången
  • gå över bryggorna med hammare på spikhuvuden
  • rensa vass runt bryggorna

Ni som varit med ett tag vet ju ungefär vilka verktyg som behövs
Innan arbetsdagen måste strandbryggan vara tom på båtar. Ni som har båt där och fortfarande vill ha båt i sjön kan flytta den till ledig plats vid den inre pontonbryggan. Senast 30/10 skall allt eget löst förtöjningsmaterial vara borttaget från bryggorna.
Alla är välkomna att delta. Anmäl ditt deltagande till hamnkapten martingranat@hotmail.com så vi vet hur många smörgåsar vi ska beställa. 

/Styrelsen.