Höstbrev 2020

Hej,
Nu har hösten tagit ett ordentligt grepp om oss alla!
Hamnen börjar bli tom på båtar och jag hoppas att alla har fått med sig tampar och annan utrustning från respektive plats. Året bjöd på lite dramatik när en av kättingarna som höll fast Nynäsbryggan gick sönder. Janne från Timbobryggan var dock snabbt på plats och ersatte den gamla kättingen med en ny och en ny bojsten. Ivar fick också beställa en ny bom till en av platserna på den yttre bryggan. Vi köpte in ca 100 liter träolja som användes till att olja in samtliga bryggor.
Vi ser att behovet av underhåll under de närmaste åren kan öka, framförallt är det en del kättingar som börjar bli gamla och ett antal bommar kommer att behöva bytas.
Året har varit märkligt pga den rådande pandemin och därför har vi heller inte kallat till allmänna arbetsdagar under året, men arbetsplikten som beslutades på årsmötet 2005 gäller fortfarande. Om det är någon som vill göra något i hamnen går det bra att kontakta Ivar så kan han fördela arbetsuppgifter.
Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en fortsatt trevlig höst!  
HälsningarAnders