Arbetspliktsavgiften 2020

Info om arbetsplikten i ÖBK 2020

Corona-pandemin har i år satt sina spår på snart sagt alla aktiviteter i Sverige. Så också i ÖBK där styrelsen i år beslöt att minimera antalet personer vid de ordinarie vår- och höstarbetena i hamnen i Bäckmansfladen. Detta för att i möjligaste mån eliminera smittoriskerna med coronaviruset. De rutinmässiga arbetsuppgifterna med bommarna, uppstädning av området etc har dock gjorts i samma omfattning som tidigare år men med endast ett fåtal personer.

Styrelsen har fått en del frågor angående arbetspliktsavgiften, dvs 200:- per år inte borde debiteras i år, eftersom alla medlemmar inte fått möjlighet att delta i arbetena och således inte kunnat kvitta sin avgift mot ersättningen för arbetet.

Så här ligger det till historiskt:

I ÖBK:s stadgar finns sedan gammalt paragrafen 4 moment 4:

Medlem är skyldig att delta i av klubben beslutat kollektivt arbete. Uteblivande utan godtagbart skäl kan beläggas med avgift, som styrelsen bestämmer.

Denna paragraf har aldrig tillämpats eftersom den ansetts vara en bestraffning och ett tvång. Men i början av 2000-talet blev det år från år allt svårare att motivera medlemmar att delta i arbetena i hamnen, och det utvecklade sig så att dåvarande hamnkaptener ensamma fick göra det mesta av arbetet. Detta blev naturligtvis alltför betungande för en enda person och dåvarande styrelse föreslog då det nuvarande arbetspliktssystemet, efter ett mönster från flera Stockholmsklubbar där det fungerat bra i åratal. På ÖBK:s årsmöte 2005 togs sedan i demokratisk ordning beslutet om nuvarande arbetspliktssystem.

Arbetspliktssystemet fungerar så att varje medlem betalar in 200:- varje år och får sedan tillbaka avgiften om man deltar i arbete i hamnen. Deltar man både höst och vår får man 400:- i återbäring. Gör man ytterligare arbeten i samråd med vederbörande hamnkapten får man betalt 200:- per gång. Arbetspliktspengarna används också till att betala för oljning av bryggorna, byten av bomflottörer etc. Det är rätt mycket som kontinuerligt behöver göras för att hålla hamnanläggningen i ett funktionsdugligt skick. Arbetspliktspengarna bidrar till detta och används för arbeten under hela året, inte bara vår och höst.

En annan fördel med arbetspliktspengen är att den, som inte vill eller kan arbeta, betalar sin del och behöver inte skämmas för att man inte deltar i själva jobbet. Det har efter arbetspliktens införande inte varit några problem med att få folk till arbetena och ingen tittar heller längre snett på den som inte kommer. Alla gör väl inte alltid så stor nytta under arbetsdagarna men det finns också en social aspekt i detta. Efter avslutat arbete får man en smörgås och något att dricka och man står en stund i hamnen och snackar och ljuger en stund för varandra om vådliga sjöäventyr och andra ting. Resten av året träffar man ju bara händelsevis någon enstaka av sina klubbkamrater.


Det finns knappast några skäl till att under pågående coronapandemi ändra på systemet som i  femton år fungerat klanderfritt. Det får väl anses rimligt att de som detta sorgliga år utfört jobbet får betalt. Fem personer utförde de jobb som normalt brukar utföras av ett 20-tal. Arbetena måste ju utföras och att göra detta på ett så ofarligt sätt som möjligt är förstås elementärt. Ingen av dem som jobbade har för övrigt drabbats av viruset.

ÖBK:s Styrelse, November 2020