Vår-Sommar 2021

  • Arbetet med Y-bommarna på Strandbryggan kommer att ske av ett antal kallade medlemmar. Pandemilagen tilllåter endast ett fåtal (max 8) att samlas. Ivar Fors ansvarar för arbetsinsatsen
  • Årsmötet i ÖBK sker Söndag 20/6 10:00 2021
  • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1/6 2021
  • Kallelse till årsmötet (med mer info) kommer även att ske via mail framöver